Einbauplane:

SC4

SC8

SC12

SC20

SC25

SC50

SC200